Scroll Down

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.30 - 18.30 น. แทนนะคะ (โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำตั้งแต่เวลา 9.30 - 19.00 น.) บริเวณนี้รองรับได้ถึง 30 ที่นั่งพร้อม บรรยากาศที่นั่งทํางานที่สะดวก สบาย และสนุกอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง บริการพิมพ์เอกสาร ที่อยู่ในการติดต่อและรับส่งเอกสารพร้อมขนมกาแฟและนํ้าดื่มให้บริการไม่จํากัด

ห้องประชุมที่ LINK สามารถรองรับคนจํานวนตั้งแต่ 4 - 30 คน ราคาเริ่มต้นที่ 300 - 1200 บาทต่อชั่วโมง มีจอทีวี ลําโพงและไวท์บอร์ดทุกห้อง นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมที่รองรับได้มากสุดถึง 100 คนอีกด้วย

LINK Studio

ให้บริการสตูดิโอ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เช่า เหมาะสำหรับใช้ในการถ่ายทำงาน Digital Content ที่ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายภาพ วีดีโอ หรือจะ live สด ก็สามารถทำได้ที่นี่ เพราะสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมไว้ให้พร้อมทั้งกล้อง ไฟ ฉาก อุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่คอยให้คำแนะนำตลอดช่วงเวลาอีกด้วย

นอกจากส่วนของพื้นที่แชร์ออฟฟิศ ห้องประชุม สตูดิโอ และสิงอํานวยความสะดวกต่างๆที่ LINK Collaboration Space ได้เตรียมพร้อมให้ สําหรับสมาชิกทุกคนได้เข้ามาใช้บริการแล้ว เรายังเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับกลุ่มคนทํางานด้านดิจิตอล และผู้ที่สนใจทั่วไป ผ่านทาง LINK Academy- The first full digital transformation school

LINK Academy
LINK Academy เป็นแหล่งรวมกิจกรรม Meetup, Workshop และคอร์สเรียนท้งระยะส้น และระยะยาว โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของคนทํางานด้านดิจิตอลให้ สามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ของ LINK Academy ไปต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีคุณภาพเพื่อสร้างการเติบโตในสายงานของตนเองต่อไป
โดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมต่างๆดังนี้
  • คอร์สอบรมระยะยาว
    พัฒนาหลักสูตรสถาบันการศึกษาและบริษัทชั่นนํา (Certificate Course)
  • คอร์สอบรมระยะสั้น
    โดยวิทยากรผู้เชียวชาญและมากประสบการณ์ในสาขาความรู้เฉพาะ (Specialist Course)
  • คอร์สอบรมที่พัฒนาหลักสูตรโดยสถาบันชั้นนําจากต่างประเทศ
    (Licensed Course)
ติดตามอัพเดตกิจกรรมได้ที่หน้า Events
ต้องการใช้พื้นที่ในการจัดกิจกรรมหรือร่วมจัดกิจกรรมร่วมกัน คลิกที่นี่

Price & Package

DAY PASS
1 Day
200 BAHT
PER DAY
7 DAYS PASS
(valid 30 days)
1,250 BAHT
(178 BAHT PER DAY)
UNLIMITED
Monthly (valid 30 days)
2,950 BAHT
GREAT VALUE*
Facilities:
-
Hi speed internet
-
Printing
-
Coffee, Snacks and drinking water
Hourly
S
300 ฿
(4 people)
M
500 ฿
(8 people)
L
1,200 ฿
(30 people)
Half day
(4 hrs)
S
1,050 ฿
(4 people)
M
1,750 ฿
(8 people)
L
4,200 ฿
(30 people)
Full day
(8 hrs)
S
1,800 ฿
(4 people)
M
3,000 ฿
(8 people)
L
7,200 ฿
(30 people)
Remark: All memberships (except Day Passes) get 10% off in every booking

Contact Us

1706/34 Rama 6 Rd., Rongmuang,
Pathumwan, Bangkok 10330


Phone: 092 262 7742, 02 219 2368

Open 9.30 - 18.30 (Monday - Friday)

Get in touch for offers, Updates and more
Scroll Down
Back To Top